گروه انتشاراتی ققنوس | آسید کاظم و دونمایشنامه دیگر
 
9,000 تومان

آسید کاظم و دونمایشنامه دیگر

از دوران‌ باستان‌ تا عصر معاصر، بر فرهنگ‌ نمایشیِ این‌ مرز و بوم‌ چه‌ گذشته‌ است‌؟ کین‌ ایرج‌ و سوگ‌ سیاوش‌، در مقام‌ دو آیین‌ باستانی‌، چگونه‌ چهار قرن‌ بعد از هجرت‌، به‌ وسیله‌ دیالمه‌، از شهر بغداد سر درآوردند؟
Book specifications
Writer محمود استاد محمد
Translator ندارد
Book Length 190
Book Size -
Nr of Edition 2
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1393
ISBN 964-311-422-8
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

از دوران‌ باستان‌ تا عصر معاصر، بر فرهنگ‌ نمایشیِ این‌ مرز و بوم‌ چه‌ گذشته‌ است‌؟ کین‌ ایرج‌ و سوگ‌ سیاوش‌، در مقام‌ دو آیین‌ باستانی‌، چگونه‌ چهار قرن‌ بعد از هجرت‌، به‌ وسیله‌ دیالمه‌، از شهر بغداد سر درآوردند؟ چگونه‌ از سخنوری‌ (حیات‌ سخن‌ در قهوه‌خانه‌ها) به‌ شاه‌، وزیربازی‌ (حکومت‌ شلاق در قهوه‌خانه‌ها) رسیدیم‌؟ و آیین‌ میرنوروزی‌ چگونه‌ نسخ‌ شد، مسخ‌ شد، تبدیل‌ به‌ مضحکه‌های‌ کوسه‌ برنشین‌ و آتش‌افروز و غول‌ بیابانی‌ شد؟ نمایشنامه‌ آسید کاظم‌ در این‌ کتاب‌ با دو نمایشنامه‌ دیگر همراه‌ شده‌ است‌: «شب‌ بیست‌ و یکم‌» و «سپنج‌ رنج‌ و شکنج‌»، نمایشنامه‌هایی‌ که‌ پرسش‌ و پرسیدن‌ را از یاد رفته‌ نمی‌خواهند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter