گروه انتشاراتی ققنوس | calculus with analytic geometry
 
8,000 تومان

calculus with analytic geometry

سیلورمن دکترای خود را از هاروارد گرفته و در دانشگاه شمال شرقی، دانشگاه ایالتی نیویورک در پرچیس و مدرسه جدید برای تحقیقات اجتماعی به تدریس ریاضی اشتغال دارد. یک کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال باید پیش از همه آنقدر مطلب داشته باشد تا نه فقط درس متعارف نظری را شامل شود بلکه به طرق مختلف نیز قابل به کارگیری باشد.
Book specifications
Writer ریچارد ا. سیلورمن‌
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-462-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

سیلورمن دکترای خود را از هاروارد گرفته و در دانشگاه شمال شرقی، دانشگاه ایالتی نیویورک در پرچیس و مدرسه جدید برای تحقیقات اجتماعی به تدریس ریاضی اشتغال دارد. یک کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال باید پیش از همه آنقدر مطلب داشته باشد تا نه فقط درس متعارف نظری را شامل شود بلکه به طرق مختلف نیز قابل به کارگیری باشد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter