گروه انتشاراتی ققنوس | ۲۰ آزمون برای شناخت خود
 
9,800 تومان

۲۰ آزمون برای شناخت خود

آیا شما متعادل‌، صبور، منظم‌، درونگرا، حسود، ظالم‌، یا... هستید؟ آیا با شرایط‌ دنیای‌ مدرن‌ انطباق دارید؟
Book specifications
Writer میشل و فرانسواز گوکلن
Translator ساعد زمان‌
Book Length 252
Book Size -
Nr of Edition 10
First Edition 1393
ISBN 978-964-311-150-2
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

آیا شما متعادل‌، صبور، منظم‌، درونگرا، حسود، ظالم‌، یا... هستید؟ آیا با شرایط‌ دنیای‌ مدرن‌ انطباق دارید؟ و آیا خود را می‌شناسید؟ این‌ کتاب‌ دارای‌ ۶۰۰ سؤال‌ است‌ که‌ این‌ سؤال‌ها جنبه‌های‌ مختلف‌ شخصیت‌ شما را مورد بررسی‌ قرار می‌دهند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter