گروه انتشاراتی ققنوس | یسن‌های اوستا وزند آن‌ها
 
4,200 تومان

یسن‌های اوستا وزند آن‌ها

یسن ها مهم ترین بخش اوستاست،چون-گذشته ازگاهان که کهن ترین اثر بازمانده ازایرانیان وسر وده خودزر تشت است- شامل دعاهای مشهور زرتشتی ونیایش های دیگر است.
Book specifications
Writer سوزان گویری
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-439-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
یسن ها مهم ترین بخش اوستاست،چون-گذشته ازگاهان که کهن ترین اثر بازمانده ازایرانیان وسر وده خودزر تشت است- شامل دعاهای مشهور زرتشتی ونیایش های دیگر است. سه بخش پایانی یسن ها، که موضوع کتاب حاضر است،درستایش امشاسپندان ،ایزدان،ردان وهمه آفریده های نیک ازیک سو ونکوهش اهریمن، دروغزنان ، سست پیمانان وپیمان شکنان ازسوی دیگراست.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter