گروه انتشاراتی ققنوس | گفتمان چپ در ایران
 
160,000 تومان

گفتمان چپ در ایران

جنبش و گفتمان چپ در ایران ابتدا نه در تقابل با سرمایه‌داری‌، بلکه در مقابل فئودالیسم و در حمایت از کارگران بخش‌های غیرصنعتی شکل گرفت، زیرا اساساً نه نظام سرمایه‌‌داری شکل گرفته بود و نه طبقه کارگر صنعتی.
Book specifications
Writer محمد علی احمدی
Book Length 406
Nr of Edition 3
First Edition 1401
سال چاپ اول 1396
Book Size رقعی
Paper Balk
Weight(gr) 254
Book Cover Type شومیز
ISBN 978-600-278-363-9
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

جامعه ایران پیش از این و در طی قرن‌ها، جنبش ضدفئودالی را به نمایندگی مزدکیان، خرم‌دینان، شیعیان و... تجربه کرده بود.

گفتمان چپ با تأسیس «حزب عدالت» در قفقاز و مستقر شدن بلشویک‌ها در روسیه رنگ کمونیسم به خود گرفت. حزب عدالت به «حزب کمونیست ایران» تغییر نام داد و تداوم‌بخش این گفتمان در چارچوب مارکسیستی‌ـ لنینیستی شد.

در پی زوال این حزب در دوره رضا شاه، گفتمان چپ ایران در این مقطع به ابتکار تقی ارانی، نه در چارچوب فعالیت حزبی، بلکه با انتشار مجله «دنیا» و پایه‌گذاری یک محفل روشنفکری ادامه حیات داد.

گفتمان چپ در این مقطع به جای ترویح نگاه حزبی به مارکسیسم، در پی بسط مسائل تئوریک و به جای مخاطب قرار دادن طبقات فرودست، در صدد شناساندن آن به اقشار تحصیلکرده و روشنفکر بود.

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Book tags
Newsletter