گروه انتشاراتی ققنوس | کودکان‌ مسائل‌ خود را چگونه‌ حل‌ می‌کنند
 
500 تومان

کودکان‌ مسائل‌ خود را چگونه‌ حل‌ می‌کنند

کودکی‌ یک‌ ساله‌ که‌ می‌کوشد با بلوک‌های‌ اسباب‌بازی‌ برجی‌ بسازد شاید آن‌ را فرو بریزد، اما خواهر پنج‌ساله‌اش‌ این‌ کار را به‌ آسانی‌ انجام‌ می‌دهد. چرا کودکان‌ خردسال‌ در مورد مسائلی‌ که‌ برای‌ کودکان‌ بزرگ‌تر تکاپویی‌ در بر ندارد مشکل‌ دارند؟ مهارت‌های‌ مسئله‌ حل‌ کردن‌ چگونه‌ توسعه‌ می‌یابد؟ استفانی‌ تورنتون‌ در کودکان‌ مسائل‌ خود را چگونه‌ حل‌ می‌کنند این‌ پرسش‌ مهم‌ را در ابعادی‌ وسیع‌ بررسی‌ می‌کند.
Book specifications
Writer استفانی‌ تورنتون‌
Translator اشرف‌ اعزازی‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-140-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کودکی‌ یک‌ ساله‌ که‌ می‌کوشد با بلوک‌های‌ اسباب‌بازی‌ برجی‌ بسازد شاید آن‌ را فرو بریزد، اما خواهر پنج‌ساله‌اش‌ این‌ کار را به‌ آسانی‌ انجام‌ می‌دهد. چرا کودکان‌ خردسال‌ در مورد مسائلی‌ که‌ برای‌ کودکان‌ بزرگ‌تر تکاپویی‌ در بر ندارد مشکل‌ دارند؟ مهارت‌های‌ مسئله‌ حل‌ کردن‌ چگونه‌ توسعه‌ می‌یابد؟ استفانی‌ تورنتون‌ در کودکان‌ مسائل‌ خود را چگونه‌ حل‌ می‌کنند این‌ پرسش‌ مهم‌ را در ابعادی‌ وسیع‌ بررسی‌ می‌کند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter