انتشارات ققنوس | کتاب ارواح شهرزاد
 
22,000 تومان

کتاب ارواح شهرزاد

هر شبانگاهی که امیری امر می کند: قصه بگو!وشهرزاد لبنان کلمه می گشاید به گفتن ، امیری می میرید ‌؛ وهر سحرگاه که شهرزاد لب فرو می بندد،‌ کلمه می میرد وداستان نویسی زاده می شود...
Book specifications
Writer شهریار مندنی پور
Book Length 342
Book Size رقعی
Nr of Edition 5
First Edition 1395
ISBN 978-964-311-495-4
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

هر شبانگاهی که امیری امر می کند: قصه بگو!وشهرزاد لبنان کلمه می گشاید به گفتن ، امیری می میرید ‌؛ وهر سحرگاه که شهرزاد لب فرو می بندد،‌ کلمه می میرد وداستان نویسی زاده می شود... در((کتاب ارواح شهرزاد)) پندار، گفتار وکردار داستان ، به دو شیوه اگادمیک وآموزش تجربی- کارگاهی به هم آمیخته شده ، براین باور که تلاش برای انتقال هنرداستان نویسی ، به انگارآموزش خطی یک نگره علمی، ره به بیهودگی دارد. ازاین رو،سیال اطلاعات ودانش شگردها، طنین تجربه ها ونوبرکردن جستارهای داستانی ، بایقین به شک باشکوه وآینده، چنان عرضه شده اند که : درآداب شهرزادگی ، هرداستان نویسی، شهرزادخوداست وخود امیرخود است... که به هزار ویک داستانش، می میرد وباز زاده می شود...

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter