گروه انتشاراتی ققنوس | چکیده آثارآنتونی گیدنز
 
28,000 تومان

چکیده آثارآنتونی گیدنز

اندیشه‌های‌ او درباره‌ قدرت‌، زمان‌ ـ مکان‌ و نسبت‌ کنش‌ و ساخت‌ و نیز تحلیل‌های‌ روشنگر و معرفت‌آموز او به‌ وجهی‌ نیکو ارائه‌ شده‌ است‌.
Book specifications
Writer فیلیپ کسل
Translator حسن چاوشیان
Book Length 488
Book Size -
Nr of Edition 4
First Edition 1395
ISBN 978-964-311-523-4
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب‌ فوق دربرگیرنده‌ منتخباتی‌ از آثار گیدنز، نظریه‌پرداز برجسته‌ اجتماعی‌ است‌. طیفی‌ گسترده‌ از مباحث‌ علم‌ نظری‌ در این‌ اثر به‌ چشم‌ می‌خورد که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ آرای‌ گیدنز درباره‌ نوشته‌های‌ مارکس‌، دورکیم‌، وبر و فوکو اشاره‌ کرد. افزون‌ بر این‌ کتاب‌ حاضر رویکرد نوآورانه‌ خود گیدنز را به‌ مسائل‌ بنیادین‌ نظریه‌ اجتماعی‌ بازمی‌نماید. اندیشه‌های‌ او درباره‌ قدرت‌، زمان‌ ـ مکان‌ و نسبت‌ کنش‌ و ساخت‌ و نیز تحلیل‌های‌ روشنگر و معرفت‌آموز او به‌ وجهی‌ نیکو ارائه‌ شده‌ است‌. کتاب‌ از مقدمه‌ای‌ روشنگر و آسان‌ فهم‌ به‌ قلم‌ گردآورنده‌ آن‌ بهره‌مند است‌ که‌ خواننده‌ را در راه‌ یافتن‌ به‌ جهان‌ اندیشه‌های‌ گیدنز یاری‌ می‌کند.

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter