گروه انتشاراتی ققنوس | چشم‌ دوم‌
 
900 تومان

چشم‌ دوم‌

اسلحه‌ را در دستش‌ فشرد. رو به‌ پنجره‌ طبقه‌ دوم‌ گرفت‌. فریاد زد: «فاسدها.» و شلیک‌ کرد. در عین‌ ترس‌ یک‌ بار دیگر هم‌ ماشه‌ را چکاند. مردم‌ از دورش‌ می‌گریختند. بعضی‌ها هنوز می‌خندیدند و باور نمی‌کردند جوانی‌ با این‌ همه‌ کینه‌ به‌ جنگ‌ چند زن‌ بی‌دفاع‌ بیاید.
Book specifications
Writer محمد محمدعلی
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-400-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
اسلحه‌ را در دستش‌ فشرد. رو به‌ پنجره‌ طبقه‌ دوم‌ گرفت‌. فریاد زد: «فاسدها.» و شلیک‌ کرد. در عین‌ ترس‌ یک‌ بار دیگر هم‌ ماشه‌ را چکاند. مردم‌ از دورش‌ می‌گریختند. بعضی‌ها هنوز می‌خندیدند و باور نمی‌کردند جوانی‌ با این‌ همه‌ کینه‌ به‌ جنگ‌ چند زن‌ بی‌دفاع‌ بیاید. محمد محمدعلی‌ از مجموعه‌ «از ما بهتران‌» (1357) تا تازه‌ترین‌ داستان‌هایش‌ در این‌ مجموعه‌ به‌ شخصیت‌هایی‌ پرداخته‌ است‌ که‌ از جایگاه‌ واقعی‌ خود دور مانده‌ و به‌ جهان‌ آدم‌های‌ به‌ ظاهر پریشان‌ و حذف‌ شده‌ نزدیک‌ شده‌اند. زبان‌ محمدعلی‌ مخاطب‌ را به‌ کنکاش‌ در معنای‌ فراسوی‌ کلمات‌ فرا می‌خواند.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter