گروه انتشاراتی ققنوس | پدیدار شناسی تجربه اخلاقی
 
25,000 تومان

پدیدار شناسی تجربه اخلاقی

Book specifications
Writer موریس ماندلباوم
Translator مریم خدادادی
Book Length 464
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1392
ISBN 600-278-037-9
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

در تمایز میان خصایص عملی و استعدادها، دیدیم که وجود خصیصه عملی خاصی به ما اجازه نمی‌دهد تا وجود استعداد خاصی را استنتاج کنیم؛ به عکس، استعدادهای مختلف یا سایر نیروهای انگیزشی که خود، استعداد نیستند، ممکن است موجب پیدایش چنین خصایصی شوند. حال، باید نشان دهیم ارزش اخلاقی‌ای که به خصیصه عملی خاصی نسبت می‌دهیم، ضرورتاً مطابق با منشأ خود، تغییر نمی‌کند.
این واقعیت، پیشاپیش به طور ضمنی، در برخی از ملاحظات پیشین ما نهفته است. برای مثال، خاطرنشان کردیم که ممکن است خصیصه عملیِ «پایبندی»، از استعداد درونیِ وفاداری یا از منشأهای دیگری همچون میل به اجتناب از سرزنش یا میل به حفظ سِمت خود، ناشی شود. وقتی چنین امیالی موجب پیدایش خصیصه راسخ پایبندی می‌شوند، به نظر من خودِ پایبندی، اخلاقاً خنثی تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان یک فضیلت در نظر گرفته می‌شود.

 

مطالعه بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter