گروه انتشاراتی ققنوس | ملل 1 ... پاکستان
 
4,500 تومان

ملل 1 ... پاکستان

این مجموعه برای خوانندگانی که می خواهند درکوتاه ترین زمان بیش ترین اطلاعات رادرباره ملل بازبانی ساده وشفاف به دست آوردند، بهترین گزینه ممکن است.
Book specifications
Writer ویلیام گودوین
Translator فاطمه شاداب
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 2
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1389
ISBN 964-311-446-5
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مجموعه ملل امروز درپی به دست دادن دیدگاهی کلی درباره هریک ازکشورهاست وخوانندگان با مطالعه هرکدام ازجلدهای این مجموعه با تاریخ، جغرافیا، فرهنگ وضعیت اقتصادی- اجتماعی وسیاسی کشوری خاص آشنا می شوند. کتاب های این مجموعه حاوی گاهشمار، جدیدترین آمارهای اقتصادی وجامعه شناختی، همچنین نمایه ای جامع است. این مجموعه برای خوانندگانی که می خواهند درکوتاه ترین زمان بیش ترین اطلاعات رادرباره ملل بازبانی ساده وشفاف به دست آوردند، بهترین گزینه ممکن است.

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter