گروه انتشاراتی ققنوس | هومیوپاتی‌
 
1,000 تومان

هومیوپاتی‌

این‌ کتاب‌ نخستین‌ کتاب‌ کاربردی‌ در زمینه‌ پزشکی‌ هومیوپاتی‌ است‌. فصول‌ مهم‌ آن‌ عبارتند از: 1. هومیوپاتی‌ عملی‌، 2. کمک‌های‌ اولیه‌ هومیوپاتی‌، 3. هومیوپاتی‌ برای‌ گلودرد، سرفه‌ و سرماخوردگی‌ها، 4. هومیوپاتی‌ برای‌ ناراحتی‌های‌ گوارشی‌، 5. هومیوپاتی‌ و ناراحتی‌های‌ عاطفی‌، 6. هومیوپاتی‌ برای‌ بیماری‌های‌ دوره‌ کودکی‌، 7. پرسش‌ و پاسخ‌هایی‌ در زمینه‌ درمان‌ هومیوپاتی‌.
Book specifications
Writer بت‌ مک‌ اوئن‌
Translator امید اقتداری‌
Nr of Edition 2
First Edition 1381
ISBN 978-964-311-167-0
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این‌ کتاب‌ نخستین‌ کتاب‌ کاربردی‌ در زمینه‌ پزشکی‌ هومیوپاتی‌ است‌. فصول‌ مهم‌ آن‌ عبارتند از: 1. هومیوپاتی‌ عملی‌، 2. کمک‌های‌ اولیه‌ هومیوپاتی‌، 3. هومیوپاتی‌ برای‌ گلودرد، سرفه‌ و سرماخوردگی‌ها، 4. هومیوپاتی‌ برای‌ ناراحتی‌های‌ گوارشی‌، 5. هومیوپاتی‌ و ناراحتی‌های‌ عاطفی‌، 6. هومیوپاتی‌ برای‌ بیماری‌های‌ دوره‌ کودکی‌، 7. پرسش‌ و پاسخ‌هایی‌ در زمینه‌ درمان‌ هومیوپاتی‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter