32,000 تومان

هنر به منزله تجربه

Book specifications
Writer جان دیویی
Translator مسعود علیا
Book Length 520
Book Size رقعی
Nr of Edition 2
First Edition 1393
ISBN 9789643119584
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این کتاب نمونه ای کلاسیک از رویکرد عمل گرایانه (پراگماتیسمی) به هنر است، و به قلم فیلسوفی نوشته شده است که خود یکی از نامدارترین متفکران عملگرا محسوب می شود.
جان دیویی در این اثر مشهور زوایای گوناگونی از پدیده های هنر و هنرآفرینی را با مفاهیم و اصطلاحات عمل گرایانه می کاودو نشان می دهد که از این نظرگاه چه ها می توان در هنر دید انتشار "هنر به منزله تجربه" فرصت مغتنمی است برای مواجهه خوانندگان ایرانی با موضع و منظری متفاوت نسبت به هنر که منابع انگشت شماری درباره آن به زبان فارسی منتشر شده است

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter