گروه انتشاراتی ققنوس | نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ و ادبیات‌ ایران‌ از روزگار پیش‌ از اسلام‌ تا اوایل‌ قرن‌ هفتم
 
21,000 تومان

نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ و ادبیات‌ ایران‌ از روزگار پیش‌ از اسلام‌ تا اوایل‌ قرن‌ هفتم

مختصری‌ در باره‌ تاریخ‌ و ادبیات‌ مردم‌ ایران‌ از روزگار پیش‌ از اسلام‌ تا عصر حاضر است‌ که‌ در دو مجلد فراهم‌ آمده‌ است‌. جلد نخست‌ از روزگار پیش‌ از اسلام‌ تا اوایل‌ قرن‌ هفتم‌ را دربر می‌گیرد، از آن‌ پس‌ یعنی‌ از اواسط‌ قرن‌ هفتم‌ تا عصر حاضر موضوع‌ جلد دوم‌ کتاب‌ خواهد بود. این‌ مجموعه‌ از روی‌ بهترین‌ و معتبرترین‌ منابع‌ و مآخذ جمع‌آوری‌ شده‌ است‌..
Book specifications
Writer دکتر سید محمد ترابی‌
Book Length 528
Book Size -
First Edition 1392
Nr of Edition 1
ISBN 978-964-311-988-1
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مختصری‌ در باره‌ تاریخ‌ و ادبیات‌ مردم‌ ایران‌ از روزگار پیش‌ از اسلام‌ تا عصر حاضر است‌ که‌ در دو مجلد فراهم‌ آمده‌ است‌. جلد نخست‌ از روزگار پیش‌ از اسلام‌ تا اوایل‌ قرن‌ هفتم‌ را دربر می‌گیرد، از آن‌ پس‌ یعنی‌ از اواسط‌ قرن‌ هفتم‌ تا عصر حاضر موضوع‌ جلد دوم‌ کتاب‌ خواهد بود. این‌ مجموعه‌ از روی‌ بهترین‌ و معتبرترین‌ منابع‌ و مآخذ جمع‌آوری‌ شده‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter