گروه انتشاراتی ققنوس | نوجوان و خانواده درمانی
 
75,000 تومان
Download summary

نوجوان و خانواده درمانی

بیش‌تر نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ ترنیت‌ یا درمان‌ نوجوانان‌ بر مبنای‌ رهیافت‌های‌ متضاد است‌. از سویی‌ توصیه‌ می‌شود نوجوانان‌ به‌ کسب‌ فردیت‌ و استقلال‌ تشویق‌ شوند و از سویی‌ توصیه‌ می‌شود تربیت‌کننده‌ یا درمانگر با کنترل‌ نوجوانان‌ اقتدار خود را به‌ اثبات‌ برساند. این‌ کتاب‌ نشان‌ می‌دهد آنچه‌ در این‌ میان‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود، کیفیت‌ و نقش‌ روابط‌ خانوادگی‌ است‌.
Book specifications
Writer جوزف میکوچی
Translator مهشید یاسائی‌
Nr of Edition 3
Book Length 382
Book Size وزیری
Book Cover Type شومیز
سال چاپ اول 1383
First Edition 1400
Paper Balk
Weight(gr) 212
ISBN 3978-964-311-514-2
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/88401125.pdf
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

بیش‌تر نوشته‌های‌ مربوط‌ به‌ ترنیت‌ یا درمان‌ نوجوانان‌ بر مبنای‌ رهیافت‌های‌ متضاد است‌. از سویی‌ توصیه‌ می‌شود نوجوانان‌ به‌ کسب‌ فردیت‌ و استقلال‌ تشویق‌ شوند و از سویی‌ توصیه‌ می‌شود تربیت‌کننده‌ یا درمانگر با کنترل‌ نوجوانان‌ اقتدار خود را به‌ اثبات‌ برساند. این‌ کتاب‌ نشان‌ می‌دهد آنچه‌ در این‌ میان‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود، کیفیت‌ و نقش‌ روابط‌ خانوادگی‌ است‌. جوزف‌ میکوچی‌، در این‌ کتاب‌ دامنه‌ گسترده‌ای‌ از مشکلات‌ نوجوانان‌ را شرح‌ می‌دهد و رهیافتی‌ ارائه‌ می‌کند تا والدین‌ و درمانگران‌ بتوانند از روابط‌ صحیح‌ خانوادگی‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ تغییر استفاده‌ کنند. مطالعه‌ کتاب‌ «نوجوان‌ و خانواده‌درمانی‌»، از سوی‌ صاحبنظران‌ به‌ همه‌ دانشجویان‌ روان‌شناسی‌ بالینی‌، روان‌شناسی‌ کودک‌، مددکاران‌ اجتماعی‌، مشاوران‌ مدارس‌ و مربیان‌ و والدین‌ توصیه‌ شده‌ است‌

 

 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter