گروه انتشاراتی ققنوس | نوای ققنوس: زادروز عباس معروفی
 
downloadableproducts.fields.downloadpodcast

نوای ققنوس: زادروز عباس معروفی

Book specifications
Speaker مهدی صفری
Writer Elham Fallah
The Term 27 دقیقه و 53 ثانیه
Manufacturer Avanameh , Qoqnoos Publishing
Details

اردیبهشت است. زمان دلدادگی. زمان شاعری و خوشدلی. زمان باران نیسان و طوفان گل.
از دلتنگی‌ت کجا فرار کنم؟
معمار هیجان؟
کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم؟
کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم؟
کجا بخوابم که صدای نفس‌هات بیاید؟
کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟ کجا چشم باز کنم که در منظرم قاب شوی؟
کجایی؟
کجایی که هیچ چیزی قشنگ‌تر از تماشای تو نیست؟
کجا بمیرن که با بوسههای تو چشم بار کنم؟ نارنجی وحشی!

و خوش‌اقبالیم که می‌توانیم میلاد آقای معروفی عزیز را از این طریق شادباش بگوییم.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Book tags
Newsletter