گروه انتشاراتی ققنوس | نوای ققنوس: آلن دوباتن - بخش پنجم
 
downloadableproducts.fields.downloadpodcast

نوای ققنوس: آلن دوباتن - بخش پنجم

تسلی بخشی در مواجهه با شکست قلبی
Book specifications
Speaker آریان شبگرد
The Term 20 دقیقه و 53 ثانیه
National Library theme فلسفه
Manufacturer ماه آوا , Qoqnoos Publishing
Details

این اپیزود چهارمین فصل کتاب «تسلی بخشی‌های فلسفه» را بررسی می‌کند؛ تسلی بخشی در مواجهه با شکست قلبی – شوپنهاور

 

این کتاب در شش فصل امکانات فلسفه برای مواجهۀ صحیح با مسائل و مشکلات زندگی را از نظر شش فیلسوف منتخب: سقراط، اپیکور، سنکا، مونتنی، شوپنهاور و نیچه بررسی می‌کند. در ادامه این مجموعه برنامه‌ها بنا داریم هر قسمت را به بررسی یکی از فصول این کتاب اختصاص دهیم

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter