گروه انتشاراتی ققنوس | نظام‌های‌ اقتصادی‌
 
800 تومان

نظام‌های‌ اقتصادی‌

مولف‌ در این‌ کتاب‌ کوشیده‌ است‌ تا به‌ بنیادهای‌ اندیشه‌ای‌ مردمان‌، در چرخه‌های‌ گوناگون‌ بنگرد که‌ برآیند این‌ اندیشه‌ها در آغاز گمان‌گونه‌، پس‌ از آن‌ بینشی‌ و سپس‌ آیینی‌ و هستی‌یابی‌ در یک‌ منش‌ و نهاد بوده‌ است‌.
Book specifications
Writer دکتر اسفندیار نوایی‌
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1375
ISBN 964-166-03--2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مولف‌ در این‌ کتاب‌ کوشیده‌ است‌ تا به‌ بنیادهای‌ اندیشه‌ای‌ مردمان‌، در چرخه‌های‌ گوناگون‌ بنگرد که‌ برآیند این‌ اندیشه‌ها در آغاز گمان‌گونه‌، پس‌ از آن‌ بینشی‌ و سپس‌ آیینی‌ و هستی‌یابی‌ در یک‌ منش‌ و نهاد بوده‌ است‌. همچنین‌ چم‌های‌ پیدایی‌ و سرانجامی‌ آن‌ها را پی‌کاوی‌ کرده‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter