800 تومان

نظام‌های‌ اقتصادی‌

مولف‌ در این‌ کتاب‌ کوشیده‌ است‌ تا به‌ بنیادهای‌ اندیشه‌ای‌ مردمان‌، در چرخه‌های‌ گوناگون‌ بنگرد که‌ برآیند این‌ اندیشه‌ها در آغاز گمان‌گونه‌، پس‌ از آن‌ بینشی‌ و سپس‌ آیینی‌ و هستی‌یابی‌ در یک‌ منش‌ و نهاد بوده‌ است‌.
Book specifications
Writer دکتر اسفندیار نوایی‌
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1375
ISBN 964-166-03--2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مولف‌ در این‌ کتاب‌ کوشیده‌ است‌ تا به‌ بنیادهای‌ اندیشه‌ای‌ مردمان‌، در چرخه‌های‌ گوناگون‌ بنگرد که‌ برآیند این‌ اندیشه‌ها در آغاز گمان‌گونه‌، پس‌ از آن‌ بینشی‌ و سپس‌ آیینی‌ و هستی‌یابی‌ در یک‌ منش‌ و نهاد بوده‌ است‌. همچنین‌ چم‌های‌ پیدایی‌ و سرانجامی‌ آن‌ها را پی‌کاوی‌ کرده‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter