1,800 تومان

مکانیک‌ کوانتومی‌

مطالعه مکانیک‌ کوانتومی‌ جز مهمی‌ از هر دوره‌ آموزشی‌ علوم‌ فیزیکی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. این‌ مبحث‌ را می‌توان‌ تعمیم‌ فیزیک‌ کلاسیکی‌ تلقی‌ کرد که‌ با ماده‌ و تابش‌ به‌ عنوان‌ دو موجود مجزا سر و کار دارد
Book specifications
Writer س‌. بالاسوبرامانیان‌
Writer ریچارد دولینگ
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-163-9
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مطالعه مکانیک‌ کوانتومی‌ جز مهمی‌ از هر دوره‌ آموزشی‌ علوم‌ فیزیکی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. این‌ مبحث‌ را می‌توان‌ تعمیم‌ فیزیک‌ کلاسیکی‌ تلقی‌ کرد که‌ با ماده‌ و تابش‌ به‌ عنوان‌ دو موجود مجزا سر و کار دارد. در این‌ کتاب‌ تعداد زیادی‌ مسئله‌ در مکانیک‌ کوانتومی‌ با حل‌ آن‌ها آورده‌ شده‌ تا اصول‌ و تکنیک‌های‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ روشن‌ شوند. کتاب‌ در ده‌ فصل‌، هر فصل‌ شامل‌ چهار بخش‌، تنظیم‌ شده‌ است‌

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter