گروه انتشاراتی ققنوس | مکانیک‌ کوانتومی‌
 
1,800 تومان

مکانیک‌ کوانتومی‌

مطالعه مکانیک‌ کوانتومی‌ جز مهمی‌ از هر دوره‌ آموزشی‌ علوم‌ فیزیکی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. این‌ مبحث‌ را می‌توان‌ تعمیم‌ فیزیک‌ کلاسیکی‌ تلقی‌ کرد که‌ با ماده‌ و تابش‌ به‌ عنوان‌ دو موجود مجزا سر و کار دارد
Book specifications
Writer س‌. بالاسوبرامانیان‌
Writer ریچارد دولینگ
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-163-9
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مطالعه مکانیک‌ کوانتومی‌ جز مهمی‌ از هر دوره‌ آموزشی‌ علوم‌ فیزیکی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. این‌ مبحث‌ را می‌توان‌ تعمیم‌ فیزیک‌ کلاسیکی‌ تلقی‌ کرد که‌ با ماده‌ و تابش‌ به‌ عنوان‌ دو موجود مجزا سر و کار دارد. در این‌ کتاب‌ تعداد زیادی‌ مسئله‌ در مکانیک‌ کوانتومی‌ با حل‌ آن‌ها آورده‌ شده‌ تا اصول‌ و تکنیک‌های‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ روشن‌ شوند. کتاب‌ در ده‌ فصل‌، هر فصل‌ شامل‌ چهار بخش‌، تنظیم‌ شده‌ است‌

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter