گروه انتشاراتی ققنوس | موارد حاکمیت‌ قاعده‌ ید در حقوقِ مدنی‌ ایران‌
 
800 تومان

موارد حاکمیت‌ قاعده‌ ید در حقوقِ مدنی‌ ایران‌

1. تاریخچه‌ تکوین‌ مالکیت‌ در ارتباط‌ با ید، 2. شناخت‌ و ماهیت‌ ید، 3. ادله‌ حجیت‌ ید، 4. اماره‌ یا اصل‌ عملی‌ بودن‌ قاعده‌ ید، 5. قلمروِ قاعده‌ ید، 6. دعاوی‌ مالکیت‌ و تعارض‌ دلایل‌، 7. موارد زوال‌ قاعده‌ ید، 8. ید در رویه‌ قضایی‌، منابع‌ و مآخذ، آیات‌ و روایات
Book specifications
Writer محمدباقر قربان‌وند
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1378
ISBN 964-311-192-x
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

1. تاریخچه‌ تکوین‌ مالکیت‌ در ارتباط‌ با ید، 2. شناخت‌ و ماهیت‌ ید، 3. ادله‌ حجیت‌ ید، 4. اماره‌ یا اصل‌ عملی‌ بودن‌ قاعده‌ ید، 5. قلمروِ قاعده‌ ید، 6. دعاوی‌ مالکیت‌ و تعارض‌ دلایل‌، 7. موارد زوال‌ قاعده‌ ید، 8. ید در رویه‌ قضایی‌، منابع‌ و مآخذ، آیات‌ و روایات

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter