گروه انتشاراتی ققنوس | مه
 
1,500 تومان

مه

دانشمندی‌ برجسته‌ موفق‌ به‌ کشف‌ ارگانیسمی‌ وحشتناک‌ شده‌ است‌. به‌ منظور احتراز از چنین‌ بلای‌ خطرناکی‌، ارگانیسم‌ را در منطقه‌ای‌ دورافتاده‌ مدفون‌ می‌کنند.
Book specifications
Translator منیژه‌ بهزاد
Writer جیمز هربرت‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-161-X
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

دانشمندی‌ برجسته‌ موفق‌ به‌ کشف‌ ارگانیسمی‌ وحشتناک‌ شده‌ است‌. به‌ منظور احتراز از چنین‌ بلای‌ خطرناکی‌، ارگانیسم‌ را در منطقه‌ای‌ دورافتاده‌ مدفون‌ می‌کنند. اما پس‌ از گذشت‌ پانزده‌ سال‌، بر اثر آزمایش‌های‌ پنهانی‌ وزارت‌ دفاع‌ انگلیس‌، از دل‌ خاک‌ راهی‌ به‌ بیرون‌ می‌یابد و فاجعه‌ آغاز می‌شود. مه‌ مرگباری‌ آسمان‌ شهرها را در برمی‌گیرد و فاجعه‌ آغاز می‌شود. کسی‌ را از این‌ مه‌ یارای‌ گریز نیست‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter