گروه انتشاراتی ققنوس | مهر درایران وهند باستان
 
1,500 تومان

مهر درایران وهند باستان

نویسندگان‌ این‌ مجموعه‌ «مهر» را به‌ طرق مختلف‌ معنی‌ کرده‌اند و این‌ اختلاف‌ در حدی‌ است‌ که‌ خواننده‌ احتمالاً دچار سرگشتگی‌ می‌شود
Book specifications
Writer بابک علیخانی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-477-5
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

نویسندگان‌ این‌ مجموعه‌ «مهر» را به‌ طرق مختلف‌ معنی‌ کرده‌اند و این‌ اختلاف‌ در حدی‌ است‌ که‌ خواننده‌ احتمالاً دچار سرگشتگی‌ می‌شود اما از یاد نبریم‌ که‌ سرگشتگی‌ در مسائل‌ علمی‌ مقدمه‌ اندیشیدن‌ و پیدا کردن‌ راه‌حل‌ است‌. یکی‌ از نویسندگان‌ به‌ نام‌ پل‌ تیمه‌ بیش‌تر کوشیده‌ است‌ ثابت‌ کند که‌ معنی‌ اصلی‌ مهر «پیمان‌» است‌. او به‌ عنوان‌ زبان‌شناس‌ به‌ موضوع‌ نگاه‌ کرده‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter