گروه انتشاراتی ققنوس | مشاور خود باشید(خود شناسی گام به گام)
 
1,200 تومان

مشاور خود باشید(خود شناسی گام به گام)

این‌ کتاب‌ بی‌نظیر در زمینه‌ مشاوره‌ و خودشناسی‌ به‌ کند و کاو می‌پردازد و شما را گام‌ به‌ گام‌ به‌ مراحل‌ گوناگون‌ فرایند مشاوره‌ می‌برد. هر فصل‌ همچون‌ یک‌ جلسه‌ مشاوره‌ تخصصی‌ است‌ و شما با کار از طریق‌ پرسش‌ها و تمرین‌هایی‌ که‌ در یک‌ جلسه‌ مشاوره‌ نمونه‌ متداول‌ است‌، خود و زندگیتان‌ را می‌کاوید، با درک‌ بیش‌تر خود، تصمیم‌گیری‌ و اعمال‌ کنترل‌ بیش‌تر برایتان‌ آسان‌تر می‌شود. آن‌ گاه‌ اعتماد به‌ نفس‌ و توانایی‌ ایجاد تغییر مناسب‌ در زندگی‌ خواهید یافت‌
Book specifications
Translator امید اقتداری‌
Writer شیلا دینو
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1383
ISBN 964-311-103-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این‌ کتاب‌ بی‌نظیر در زمینه‌ مشاوره‌ و خودشناسی‌ به‌ کند و کاو می‌پردازد و شما را گام‌ به‌ گام‌ به‌ مراحل‌ گوناگون‌ فرایند مشاوره‌ می‌برد. هر فصل‌ همچون‌ یک‌ جلسه‌ مشاوره‌ تخصصی‌ است‌ و شما با کار از طریق‌ پرسش‌ها و تمرین‌هایی‌ که‌ در یک‌ جلسه‌ مشاوره‌ نمونه‌ متداول‌ است‌، خود و زندگیتان‌ را می‌کاوید، با درک‌ بیش‌تر خود، تصمیم‌گیری‌ و اعمال‌ کنترل‌ بیش‌تر برایتان‌ آسان‌تر می‌شود. آن‌ گاه‌ اعتماد به‌ نفس‌ و توانایی‌ ایجاد تغییر مناسب‌ در زندگی‌ خواهید یافت‌

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter