گروه انتشاراتی ققنوس | مسیو ابراهیم
 
4,000 تومان

مسیو ابراهیم

«آقا ابراهیم مسلمانی است که از چهل سال پیش در پاریس و در محله یهودی‌ها زندگی می‌کند. او همیشه لبخند می‌زند و کم حرف است.»
Book specifications
Writer اریک امانوئل اشمیت
Translator عباس معروفی
Book Length 72
Book Size -
Writer 2
First Edition 1393
ISBN 9789647694216
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

«آقا ابراهیم مسلمانی است که از چهل سال پیش در پاریس و در محله یهودی‌ها زندگی می‌کند. او همیشه لبخند می‌زند و کم حرف است.» او با نوجوانی یهودی به نام موسی دوست می‌شود. و چه کار ساده‌ای است در این جهان، یافتن یک دوست آن هم از جنسی دیگر و در عین حال چه زیبا و چه سؤال‌برانگیز می‌تواند باشد این دوستی. دوستی که هر چند پیر است، اما همیشه برای تو است و با تو. چه در لحظه‌های روشن زندگی و چه در تاریک‌ترین دقایق تنهایی. پیرمردی که برخلاف ظاهر و شغلش راز خوشبختی و لبخند را می‌شناسد و به تو می‌شناساند. این دوستی هر چه باشد و بین هر که باشد در هر زمان و هر مکانی برای جهان ما بزرگ است. برای جهان مطلق‌ها و پیشداوری‌ها، جهان سوزاندن تنها به این گناه که از قبیله دیگری هستی، جهان دریدن به این جرم کوچک که به راه و مذهب دیگری تعلق داری و...

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Newsletter