گروه انتشاراتی ققنوس | مرگ سیاه
 
110,000 تومان

مرگ سیاه

مجموعه تاریخ جهان 83-یورش طاعون خیارکی به اروپا
Book specifications
Writer امیلی ماهونی
Translator پریسا صیادی
Book Length 103
Book Cover Type سلفون
Book Size وزیری
National Library theme تاریخ
Weight(gr) 250
ISBN 978-622-040-379-1
Nr of Edition 2
First Edition 1402
Paper Coated
Weight(gr) 336
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

وقایع بسیار کمی در طول تاریخ به اندازۀ مرگ سیاه در اروپای قرن چهاردهم ویرانگر بوده‌اند. بیشتر بیماری‌ها تا پیش این دوره فقط عدۀ کمی از مردم را مبتلا می‌کرد، و اغلب آن‌ها هم ناشی از سوء‌تغذیه بود. بیماری کشندۀ دیگر در قرون وسطی جذام بود که به صورت یا دیگر اندام‌های فرد مبتلا به‌شدت آسیب می‌رساند، اگرچه این بیماری رایج بود، خیلی واگیردار و کشنده نبود. در واقع هیچ بیماری‌ای به اندازۀ مرگ سیاه واگیردار و فراگیر نبود. گسترش سریع طاعون و مرگ و میری که از پس آن آمد باعث ترس همگانی از آن شد. ناشناخته بودن منشأ این بیماری و ناتوانی پزشکان در تشخیص راه‌های انتقال و نحوۀ درمان آن چنان در دل همۀ مردم هراس افکنده بود که ساختار زندگی و جامعۀ متمدن را متلاشی کرد.

در این کتاب به سابقۀ این بیماری، شیوع آن در اروپا، نحوۀ مواجهه مردم با آن و تأثیراتی که بر اقتصاد و فرهنگ جامعۀ اروپا گذاشت و همچنین نمود آن در هنر نیز پرداخته می‌شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter