گروه انتشاراتی ققنوس | مردان قدرت طلب
 
320,000 تومان
Download summary

مردان قدرت طلب

چگونه ظهور می‌کنند، چرا موفق می‌شوند و چگونه سقوط می‌کنند
Book specifications
Nr of Edition 1
First Edition 1403
Book Cover Type سلفون
Book Size وزیری
Paper تحریر
Book Length 360
National Library theme دیکتاتورها
ISBN 978-622-04-0496-5
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/مردان قدرت‌طلب.PDF
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

روزگار ما دوران مردان قدرت طلب است؛ رهبرانی مانند برلوسكونی و پوتین كه به دموكراسی آسیب می‌زنند یا آن را نابود می‌كنند و از ابزار مردانگی برای كسب مشروعیت سیاسی استفاده می‌كنند. كتاب مردان قدرت طلب از دل یك عمر اندیشیدن به حاكمان مستبد و تأثیر ویرانگر ایشان در افراد و جوامع برآمده است. با ارزش‌ترین منابع نویسنده گزارش‌های افراد گوناگونی بود كه دوران حكومت قدرت‌طلبان را تجربه كرده بودند، تجربیاتی كه در قالب خاطرات، داستان‌های مصور، مدارك بازجویی نیروهای نظامی و پلیس، و مصاحبه‌ها بیان شدند.

كتاب مردان قدرت‌طلب بر اهمیت مردانگی و چگونگی موثر واقع‌شدنش در كنار سایر ابزارهای حكومت اقتدارگرایان تأكید می‌كند. نمایش قدرتِ مردانه و احساس نزدیكی با سایر رهبران مذكر فقط هارت و پورت نیست، و در واقع چگونگی استفاده از قدرت را در داخل و در هدایت سیاست خارجی نشان می‌دهد. مردانگی به آن‌ها توانایی انجام اعمال آمیخته با فساد، ‌و القای این اندیشه را می‌دهد كه آن‌ها فراتر از قانون‌اند،‌ قانونی كه افراد ضعیف وظیفه دارند آن را رعایت كنند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter