گروه انتشاراتی ققنوس | مددکاری اجتماعی
 

مددکاری اجتماعی

با توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی، نهادهای اجتماعی نیز تغییر کرده‌اند که خود منجر به پیچیدگی زندگی نوین شده است.
Book specifications
Writer دکتر محمد تقی شیخی
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1373
ISBN 964-311-01
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
انگیزه نگارش این کتاب همان‌گونه که دکتر شیخی استاد دانشگاه الزهرا می‌گوید به دنبال تدریس مواد مختلف علوم اجتماعی چون مددکاری اجتماعی، جامعه‌شناسی و تحقیقات و آموزش جمعیت‌شناسی ایجاد شده است و پس از بحث‌های مختلف تئوریک، چارچوب کتاب مددکاری اجتماعی شکل گرفت. با توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی، نهادهای اجتماعی نیز تغییر کرده‌اند که خود منجر به پیچیدگی زندگی نوین شده است.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter