گروه انتشاراتی ققنوس | مجموعه مدرسه نابودکنندگان (جلد 13-20)
 
42,000 تومان

مجموعه مدرسه نابودکنندگان (جلد 13-20)

نحسی روز جمعه سیزدهم، لاتین بزی فقط مخصوص بزها نیست!، دردسر اژدهاهای دوقلو، پیرترین اژدهای جهان، به اردوگاه اژدهانکا خوش آمدید!، هرگز به ترول ها اعتماد نکن!، غول کوچک مشکل بزرگ، پایان مدرسه برای همیشه، عنوان جلدهای 13ـ 20 این مجموعه هستند.
Book specifications
Writer کیت مک مولان
Translator فرزانه مهری
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1393
ISBN 9786006753850
Manufacturer Afarinegan Publishing
Details

در مجموعه مدرسه نابودکنندگان اژدها «ویگلاف» پسر قهرمان داستان طی ماجرایی سر از مدرسه اژدهاکشی درمی آورد. ویگلاف در مدرسه نابودکنندگان اژدها پس از کشتن دو اژدها حالا دیگر کم کم به یک قهرمان تبدیل می شود و نگاه هم شاگردی ها و مدیر مدرسه به او تغییرمی کند. در هر یک از جلد های این مجموعه ویگلاف برایمان ماجراهای جدید دارد.

نحسی روز جمعه سیزدهم، لاتین بزی فقط مخصوص بزها نیست!، دردسر اژدهاهای دوقلو، پیرترین اژدهای جهان، به اردوگاه اژدهانکا خوش آمدید!، هرگز به ترول ها اعتماد نکن!، غول کوچک مشکل بزرگ، پایان مدرسه برای همیشه، عنوان جلدهای 13ـ 20 این مجموعه هستند. 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter