گروه انتشاراتی ققنوس | مجموعه تاریخ جهان ۱(۱ تا ۲۵)
 
610,000 تومان

مجموعه تاریخ جهان ۱(۱ تا ۲۵)

Book specifications
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

«مجموعه تاریخ جهان» میکوشد چشماندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینههای فرهنگیِ رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود میسازد. «مجموعه تاریخ جهان» اندیشههای سیاسی، فرهنگی و فلسفی تأثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بینالنهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدنهای جهانی تا روزگار ما پی میگیرد. این مجموعه نهتنها برای آشناییِ خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آنها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسانهاست.

هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره مهم تاریخی را به خواننده ارائه میکند.

برخی از عناوین  این مجموعه در سالهای مختلف برنده کتاب برتر جشنواره کتابهای آموزشی رشد شدهاند، و همچنین در شورای کتاب کودک از آنها تقدیر شده است.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Existing reviews
نظر برای کتاب مجموعه تاریخ جهان ۱(۱ تا ۲۵)
خواهشا موجودش کنید
علیرضا | 9/17/2021 11:29 AM
نظر برای کتاب مجموعه تاریخ جهان ۱(۱ تا ۲۵)
سلام وقتتون بخیر
خواهش میکنم این مجموعه و دیگر مجموعه های تاریخ جهان رو موجود کنید
سید محمد حسین | 4/19/2022 8:20 AM
نظر برای کتاب مجموعه تاریخ جهان ۱(۱ تا ۲۵)
سلام وقتتون بخیر
خواهش میکنم این مجموعه و دیگر مجموعه های تاریخ جهان رو موجود کنید
سید محمد حسین | 4/19/2022 8:20 AM
Newsletter