گروه انتشاراتی ققنوس | مبانی‌ استنباط‌ فقه‌ و حقوِق(اصول فقه1)
 
2,600 تومان

مبانی‌ استنباط‌ فقه‌ و حقوِق(اصول فقه1)

باب‌های‌ کتاب‌ عبارتند از: باب‌ اول‌ ـ مشتق‌، باب‌ دوم‌ ـ اوامر، باب‌ سوم‌ ـ نواهی‌، باب‌ چهارم‌ ـ مفاهیم‌، باب‌ ششم‌ ـ عام‌ و خاص‌.
Book specifications
Translator عباس‌ زراعت‌، حمید مسجد سرائی‌
Book Size -
Nr of Edition 1
First Edition 1380
ISBN 978-964-311-295-0
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

باب‌های‌ کتاب‌ عبارتند از: باب‌ اول‌ ـ مشتق‌، باب‌ دوم‌ ـ اوامر، باب‌ سوم‌ ـ نواهی‌، باب‌ چهارم‌ ـ مفاهیم‌، باب‌ ششم‌ ـ عام‌ و خاص‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter