گروه انتشاراتی ققنوس | مبانی‌ ریاضیات‌
 
2,500 تومان

مبانی‌ ریاضیات‌

متن‌ اصلی‌ کتاب‌ در 33 فصل‌ و یک‌ پیوست‌، برای‌ 34 جلسه‌ درس‌ دوساعته‌ تهیه‌ شده‌ است‌. متن‌ اصلی‌ به‌ نحوی‌ خلاصه‌ است‌. حل‌ مسئله‌ها و اثبات‌ قضیه‌ها و حل‌ تمرین‌های‌ آن‌ فصل‌.
Book specifications
Writer دکتر محمد مهدی‌ ابراهیمی
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1378
ISBN 964-311-222-5
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

متن‌ اصلی‌ کتاب‌ در 33 فصل‌ و یک‌ پیوست‌، برای‌ 34 جلسه‌ درس‌ دوساعته‌ تهیه‌ شده‌ است‌. متن‌ اصلی‌ به‌ نحوی‌ خلاصه‌ است‌. حل‌ مسئله‌ها و اثبات‌ قضیه‌ها و حل‌ تمرین‌های‌ آن‌ فصل‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter