گروه انتشاراتی ققنوس | مباحث‌ تخصصی‌ در تکنولوژی‌ آموزشی‌
 
700 تومان

مباحث‌ تخصصی‌ در تکنولوژی‌ آموزشی‌

در این‌ کتاب‌ در باره‌ مباحث‌ و تحقیقات‌ جدید در تکنولوژی‌ آموزشی‌ بحث‌ شده‌ است‌، از جمله‌: بحث‌ جامعی‌ در مورد ارتباطات‌، تلویزیون‌ آموزشی‌، ارائه‌ نتایج‌ آخرین‌ تحقیقات‌ پیرامون‌ ویدئوی‌ تعاملی‌ و آموزشی‌، آموزش‌ برنامه‌ای‌ و کاربرد کامپیوتر در آموزش‌ و اثرات‌ آن‌ در سال‌های‌ اخیر.
Book specifications
Writer دکتر محمد احدیان‌، داود محمدی‌
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-174-1
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

در این‌ کتاب‌ در باره‌ مباحث‌ و تحقیقات‌ جدید در تکنولوژی‌ آموزشی‌ بحث‌ شده‌ است‌، از جمله‌: بحث‌ جامعی‌ در مورد ارتباطات‌، تلویزیون‌ آموزشی‌، ارائه‌ نتایج‌ آخرین‌ تحقیقات‌ پیرامون‌ ویدئوی‌ تعاملی‌ و آموزشی‌، آموزش‌ برنامه‌ای‌ و کاربرد کامپیوتر در آموزش‌ و اثرات‌ آن‌ در سال‌های‌ اخیر.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter