گروه انتشاراتی ققنوس | فلسفه اخلاق و جهان‌بینی
 
380,000 تومان
Download summary

فلسفه اخلاق و جهان‌بینی

از گزیده آثار دیلتای-6
Book specifications
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/ویلهلم دیلتای ج6.PDF
Writer ویلهلم دیلتای
Translator منوچهر صانعی دره‌بیدی
Nr of Edition 1
Book Length 458
سال چاپ اول 1402
Book Cover Type گالینگور روکش‌دار
Book Size وزیری
Paper تحریر
National Library theme فلسفه
ISBN 978-622-04-0466-8
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

جلد ششم از گزیدۀ آثار شش‌جلدی ویلهلم دیلتای با عنوان فلسفۀ اخلاق و جهان‌بینی عمدتاً به آثار دیلتای در دورۀ پس از سال 1900 اختصاص دارد. در پاره‌های شش‌گانۀ این کتاب دربارۀ سه موضوع بحث شده است: فلسفۀ اخلاق، ماهیت معرفت فلسفی، و جهان‌بینی. دیلتای در بحث فلسفۀ اخلاق ضمن اشاره به موضوعات فلسفۀ اخلاق، از افلاطون تا دستگاه‌های قرن نوزدهم، نظر مستقل خود دربارۀ اخلاق را بر اساس «فلسفۀ زندگی» بیان می‌کند. در مبحث دوم دیلتای کوشیده است ذات فلسفه را بیان کند. دیلتای صورت‌های تاریخی تفکر فلسفی، از جمله دورۀ یونانی، دورۀ قرون وسطی، و دوران جدید، را تحلیل و واکاوی کرده و دربارۀ سیلان تاریخی فلسفه و پیوند فلسفه با سایر عناصر فرهنگ همچون علم، هنر، ادبیات و دین کندوکاو کرده است. دیلتای در مبحث سوم کتاب به تشریح جهان‌بینی‌ها دست یازیده است. او سه نوع جهان‌بینی شاعرانه، دینی و فلسفی را از هم متمایز کرده است و ادعا می‌کند که روند رشد جهان‌بینی‌ها از شاعرانه به فلسفی است. از نظر او جهان‌بینی‌های شاعرانه و دینی برای رسیدن به ثبات و انسجام به جهان‌بینی فلسفی تبدیل می‌شوند. پاره‌های چهارم («ذات فلسفه») و پنجم («انواع جهان‌بینی و بسط و رشد آن‌ها در نظام‌های مابعدالطبیعی») این مجلد از آثار مشهور دیلتای هستند که بر فیلسوفان بزرگ بعدی همچون هایدگر تأثیر گذاشتند.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Newsletter