گروه انتشاراتی ققنوس | فرهنگ‌ و دموکراسی‌
 
600 تومان

فرهنگ‌ و دموکراسی‌

مبارزات‌ علیه‌ ستم‌ در جهان‌ از سویی‌ و تردیدهایی‌ که‌ آزادی‌ برانگیخته‌ است‌ از سوی‌ دیگر، همگی‌ یک‌ نقطه‌ اتکای‌ استوار دارند و آن‌ اصول‌ دموکراتیک‌ است‌ که‌ ظاهراً در مشروعیت‌ آن‌ همگان‌ اتفاِ نظر دارند
Book specifications
Writer گی‌ ارمه‌
Translator مرتضی‌ ثاقب‌فر
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1376
ISBN 964-311-087-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
مبارزات‌ علیه‌ ستم‌ در جهان‌ از سویی‌ و تردیدهایی‌ که‌ آزادی‌ برانگیخته‌ است‌ از سوی‌ دیگر، همگی‌ یک‌ نقطه‌ اتکای‌ استوار دارند و آن‌ اصول‌ دموکراتیک‌ است‌ که‌ ظاهراً در مشروعیت‌ آن‌ همگان‌ اتفاِ نظر دارند. استقرار دموکراسی‌ پایدار بدون‌ وجود یک‌ فرهنگ‌ حقیقی‌ دموکراتیک‌ غیرقابل‌ تصور است‌. دموکراسی‌ نمی‌تواند پایدار بماند مگر آن‌که‌ بازتاب‌ تجربه‌ای‌ سیاسی‌، توافق‌ کامل‌ همگانی‌ و احساس‌ مسئولیت‌ هیئت‌ اجتماعی‌ مبتنی‌ بر اولویت‌ منافع‌ عمومی‌ باشد. در این‌ کتاب‌ که‌ حاصل‌ یکی‌ از همایش‌های‌ سازمان‌ یونسکو در باره‌ ارتباط‌ بین‌ فرهنگ‌ و دموکراسی‌ است‌ به‌ بسیاری‌ از مسائل‌ بنیادین‌ اجتماعی‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ است‌.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter