گروه انتشاراتی ققنوس | فرشته روشنی مانی و آموزه های او
 
2,100 تومان

فرشته روشنی مانی و آموزه های او

مانویت یکی ازدوجنبش (دیگریمزدکی) مهم درایران ساسانی است که دراوایل سده سوم میلادی پدیدار شد
Book specifications
Writer مهشید میرفخرایی
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 2
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1387
ISBN 964-311-480-5
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مانویت یکی ازدوجنبش (دیگریمزدکی) مهم درایران ساسانی است که دراوایل سده سوم میلادی پدیدار شد وازهمان آغاز درایران ازسوی زردشتیان سنتی بامخالفت روبرو شد وهنگام اشاعه وگسترش خود درروم نیز مسیحیان ارتدوکس با آن به ستیز برخاستند. ظهور مانی درایران همزمان باتلاشی بودکه شاهان ساسانی برای ایجاد وحدت دینی آغاز کرده بودند تاازاین طریق بتوانند حکومتی منسجم ویکپارچه درایران ایجاد کنند. مولف دراین کتاب نخست شرح مختصری اززندگی مانی به دست داده ،سپس درفصول مختلف به آموزه های مانی، اصول اعتقادی وی، رهبری دینی پس ازمانی وآثار مانوی پرداخته ودرفصل پایانی گزیده هایی ازمتون مانوی آورده است.

 

دانلود بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter