گروه انتشاراتی ققنوس | فراتس کافکا
 
4,800 تومان

فراتس کافکا

رمان هایی که دراین کتاب بررسی شده اند، عبارتند از: گمشده ، محاکمه وقصر .مؤلفان کتاب باریزبینی ودقتی شایان تحسین به کشف بن مایه ها وظرایف هنری سه رمان فوق پرداخته اند وساختار قدرتمند وارتباط منسجم تمامی بخش ها رابه خوبی نما یانده اند.
Book specifications
Writer رونالدو اسپیرز
Translator بهروز حاجی‌ محمدی‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1387
ISBN 964-311-276-4
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب فرانتس کافکا به شر ح زندگی وتحلیل وتفسیر آثار کافکا می پردازد . رمان هایی که دراین کتاب بررسی شده اند، عبارتند از: گمشده ، محاکمه وقصر .مؤلفان کتاب باریزبینی ودقتی شایان تحسین به کشف بن مایه ها وظرایف هنری سه رمان فوق پرداخته اند وساختار قدرتمند وارتباط منسجم تمامی بخش ها رابه خوبی نما یانده اند. این رمان هامشخصه های بسیاری دارند که تاحدزیادی بازتاب زندگی وجهان کافکاست. کافکا دراین سه رمان خود، زندگی اجتماعی رااز دید شخصیتی می نگرد که از اوان کودکی چنان ارزش ها، انتظارات وعادات جامعه شکلش داده اند که می توان گفت درهمه عمر مقهور این فرایند است ودردایره ای بسته گرفتار می شود.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter