گروه انتشاراتی ققنوس | غلبه‌ بر ضمیر نیمه‌هشیار(خودهیپنوتیزمی‌)
 
11,000 تومان

غلبه‌ بر ضمیر نیمه‌هشیار(خودهیپنوتیزمی‌)

این‌ کتاب‌، فلسفه‌ هستی‌ جدیدی‌ را به‌ شما می‌آموزد که‌ ترکیبی‌ از سنت‌ و اندیشه‌های‌ عرفانی‌ و پررمز و راز خاور دور است‌: این‌ «راه‌ میانی‌» است‌؛ پلی‌ میان‌ امساک‌، ریاضت‌ و سختی‌، و جستجو برای‌ دستیابی‌ به‌ لذت‌های‌ مشروعی‌ که‌ به‌ نیازهای‌ زندگی‌ پاسخ‌ مثبت‌ می‌دهد.
Book specifications
Translator محمدمهدی اردبیلی. سید محمدجواد سیدی
Translator مینا علا
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1377
ISBN 964-311-084-2
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

این‌ کتاب‌، فلسفه‌ هستی‌ جدیدی‌ را به‌ شما می‌آموزد که‌ ترکیبی‌ از سنت‌ و اندیشه‌های‌ عرفانی‌ و پررمز و راز خاور دور است‌: این‌ «راه‌ میانی‌» است‌؛ پلی‌ میان‌ امساک‌، ریاضت‌ و سختی‌، و جستجو برای‌ دستیابی‌ به‌ لذت‌های‌ مشروعی‌ که‌ به‌ نیازهای‌ زندگی‌ پاسخ‌ مثبت‌ می‌دهد. نویسنده‌ برای‌ کسب‌ چنین‌ کمال‌ مطلوبی‌، فنون‌ جدیدی‌ نظیر خودهیپنوتیزمی‌ را پیشنهاد می‌کند که‌ امکان‌ پرورش‌ ضمیر نیمه‌ هشیار را به‌ نحو موثری‌ فراهم‌ می‌آورد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter