گروه انتشاراتی ققنوس | شیمی‌ عمومی‌ مقدماتی‌
 
250 تومان

شیمی‌ عمومی‌ مقدماتی‌

هدف‌ اصلی‌ از تألیف‌ این‌ کتاب‌ تقویت‌ شیمی‌ عمومی‌ و پایه‌ آن‌ دسته‌ از دانشجویانی‌ است‌ که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ در دوران‌ تحصیلی‌ مقطع‌ دبیرستان‌، آن‌ طور که‌ باید و شاید نسبت‌ به‌ یادگیری‌ اصول‌ اولیه‌ و مفاهیم‌ ابتدایی‌ شیمی‌ عمومی‌ که‌ پایه‌ اساسی‌ این‌ علم‌ است‌، موفق‌ نبوده‌اند.
Book specifications
Writer محمد بهروز
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1373
ISBN 964-311-002-5
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

هدف‌ اصلی‌ از تألیف‌ این‌ کتاب‌ تقویت‌ شیمی‌ عمومی‌ و پایه‌ آن‌ دسته‌ از دانشجویانی‌ است‌ که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ در دوران‌ تحصیلی‌ مقطع‌ دبیرستان‌، آن‌ طور که‌ باید و شاید نسبت‌ به‌ یادگیری‌ اصول‌ اولیه‌ و مفاهیم‌ ابتدایی‌ شیمی‌ عمومی‌ که‌ پایه‌ اساسی‌ این‌ علم‌ است‌، موفق‌ نبوده‌اند. همچنین‌ سعی‌ شده‌ است‌ که‌ مطالب‌ شیمی‌ دبیرستانی‌ و موضوعات‌ مورد نیاز در شیمی‌ عمومی‌ دانشگاهی‌ ارتباط نزدیک‌ و معقولی‌ داشته‌ باشند تا فراگیری‌ آن‌ آسان‌ باشد و بسیاری‌ از نواقص‌ و کمبودهای‌ موجود در این‌ زمینه‌ مرتفع‌ شود

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter