گروه انتشاراتی ققنوس | شرح قانون مجازات اسلامی -بخش تعزیزات3-
 
8,000 تومان

شرح قانون مجازات اسلامی -بخش تعزیزات3-

در حال‌ حاضر بخشی‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، آزمایشی‌ و موقتی‌ است‌ و بخشی‌ از آن‌ دایمی‌ است‌. کتاب‌ شرح‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (بخش‌ تعزیرات‌ ـ 3) به‌ عملیاتی‌ جامع‌تر پیرامون‌ مبحث‌ تعزیر می‌پردازد.
Book specifications
Writer عباس زراعت
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 2
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1388
ISBN 964-311-499-6
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مشتمل‌ بر پنج‌ کتاب‌ است‌ که‌ چهار کتاب‌ اول‌ شامل‌ کلیات‌، حدود، قصاص‌ و دیات‌ در تاریخ‌ 8/5/1370 به‌صورت‌ آزمایشی‌ و برای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسید و در پایان‌ مدت‌ مزبور پنج‌ سال‌ دیگر نیز تمدید شده‌ است‌. در تاریخ‌ 2/3/1375 کتاب‌ پنجم‌ این‌ قانون‌ مشتمل‌ بر 232 ماده‌ و 44 تبصره‌ به‌صورت‌ دایمی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسید. در حال‌ حاضر بخشی‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، آزمایشی‌ و موقتی‌ است‌ و بخشی‌ از آن‌ دایمی‌ است‌. کتاب‌ شرح‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (بخش‌ تعزیرات‌ ـ 3) به‌ عملیاتی‌ جامع‌تر پیرامون‌ مبحث‌ تعزیر می‌پردازد.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter