گروه انتشاراتی ققنوس | شب‌ طولانی‌ موسا
 
1,000 تومان

شب‌ طولانی‌ موسا

نشست‌ و گفت‌: «ببینم‌، شناسنامه‌ای‌، کاغذی‌، نشونی‌ نداره‌؟» دست‌ توی‌ جیب‌های‌ شلوار مرده‌ کرد. سه‌ ریال‌ پول‌ درآورد و بعد گذشت‌ سر جایش‌. از توی‌ جیب‌ پیراهنش‌ کاغذ تاخورده‌ای‌ بیرون‌ آورد. تای‌ کاغذ را باز کرد. عکس‌ زنی‌ توی‌ کاغذ بود. مراد و تراب‌ سر پیش‌ آوردند.
Book specifications
Writer فرهاد کشوری
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-428-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
نشست‌ و گفت‌: «ببینم‌، شناسنامه‌ای‌، کاغذی‌، نشونی‌ نداره‌؟» دست‌ توی‌ جیب‌های‌ شلوار مرده‌ کرد. سه‌ ریال‌ پول‌ درآورد و بعد گذشت‌ سر جایش‌. از توی‌ جیب‌ پیراهنش‌ کاغذ تاخورده‌ای‌ بیرون‌ آورد. تای‌ کاغذ را باز کرد. عکس‌ زنی‌ توی‌ کاغذ بود. مراد و تراب‌ سر پیش‌ آوردند.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter