گروه انتشاراتی ققنوس | ساعت‌ ده‌ و نیم‌ شب‌ در تابستان‌
 
1,100 تومان

ساعت‌ ده‌ و نیم‌ شب‌ در تابستان‌

در ساعت‌ ده‌ و نیم‌ یک‌ شب‌ تابستانی‌ همه‌ خسته‌ در چنبره‌ سرنوشتی‌ ناگزیر به‌ زوال‌ زندگی‌ یک‌ زوج‌ می‌نگرند؛ اما زوال‌ تمامی‌ ماجرا نیست‌؛ چرا که‌ جوانه‌ عشقی‌ از میان‌ این‌ ویرانه‌ سربرآورده‌ است‌.
Book specifications
Writer مارگریت‌ دوراس‌
Translator پرویز شهدی‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-264-0
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

رودریگو، بجز زنش‌، پرز را هم‌ کشته‌ است‌ و حالا بارانی‌ که‌ بی‌وقفه‌ می‌بارد فاصله‌ میان‌ او و مجازات‌ است‌. رودریگو خسته‌ است‌؛ ماریا، که‌ شاهد خواسته‌ و ناخواسته‌ خستگی‌های‌ اوست‌، خسته‌ است‌؛ پلیس‌ها هم‌ خسته‌اند؛ شاید پرز و زن‌ نوزده‌ساله‌ رودریگو هم‌ از آوار این‌ خستگی‌ به‌ انتهای‌ آن‌ گاراژ خلوت‌ گریخته‌ بوده‌اند. در ساعت‌ ده‌ و نیم‌ یک‌ شب‌ تابستانی‌ همه‌ خسته‌ در چنبره‌ سرنوشتی‌ ناگزیر به‌ زوال‌ زندگی‌ یک‌ زوج‌ می‌نگرند؛ اما زوال‌ تمامی‌ ماجرا نیست‌؛ چرا که‌ جوانه‌ عشقی‌ از میان‌ این‌ ویرانه‌ سربرآورده‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter