گروه انتشاراتی ققنوس | زنان‌، جنون‌ و پزشکی‌
 
850 تومان

زنان‌، جنون‌ و پزشکی‌

کانون‌ توجه‌ در این‌ کتاب‌ روانپزشکی‌ زیستی‌ است‌ که‌ به‌ تساهل‌ به‌ گروهی‌ از نظریه‌ها و رویه‌های‌ موجود اشارت‌ دارد که‌ بین‌ دیوانگی‌، بیماری‌ یا اختلال‌ روانی‌ در یک‌ سو، و سلامت‌ عقل‌ یا بهنجاری‌ در سوی‌ دیگر تمایز قائل‌ می‌شوند. زنان‌ هم‌ مرکز بحث‌ این‌ کتابند، زیرا بیش‌تر زنان‌ هستند که‌ در درمان‌ مستقیماً با روانپزشکی‌ زیستی‌ مواجه‌ می‌شوند.
Book specifications
Writer دنیز راسل‌
Translator فرزانه طاهری
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1375
ISBN 964-311-057-5
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
کانون‌ توجه‌ در این‌ کتاب‌ روانپزشکی‌ زیستی‌ است‌ که‌ به‌ تساهل‌ به‌ گروهی‌ از نظریه‌ها و رویه‌های‌ موجود اشارت‌ دارد که‌ بین‌ دیوانگی‌، بیماری‌ یا اختلال‌ روانی‌ در یک‌ سو، و سلامت‌ عقل‌ یا بهنجاری‌ در سوی‌ دیگر تمایز قائل‌ می‌شوند. زنان‌ هم‌ مرکز بحث‌ این‌ کتابند، زیرا بیش‌تر زنان‌ هستند که‌ در درمان‌ مستقیماً با روانپزشکی‌ زیستی‌ مواجه‌ می‌شوند.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter