گروه انتشاراتی ققنوس | زایش‌ و خیزش‌ ملّت‌
 
1,000 تومان

زایش‌ و خیزش‌ ملّت‌

کتاب‌ اثری‌ تحقیقی‌ است‌ در باره «ملت‌شناسی‌»، «ملت‌سازی‌» و «زایش‌ و چالش‌ ملت‌ در بستر فرانسه‌» که‌ در ذیل‌ مدخل‌های‌ اصلی‌ مباحثی‌ در باب‌ خاستگاه‌ ملت‌، تحول‌ مفهوم‌ سیاسی‌ ملت‌، ترکیب‌ ملت‌ و...
Book specifications
Writer دکتر داور شیخاوندی‌
Writer شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1369
ISBN -
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب‌ اثری‌ تحقیقی‌ است‌ در باره‌ «ملت‌شناسی‌»، «ملت‌سازی‌» و «زایش‌ و چالش‌ ملت‌ در بستر فرانسه‌» که‌ در ذیل‌ مدخل‌های‌ اصلی‌ مباحثی‌ در باب‌ خاستگاه‌ ملت‌، تحول‌ مفهوم‌ سیاسی‌ ملت‌، ترکیب‌ ملت‌ و... را نیز به‌ میان‌ کشیده‌ و بررسی‌ کرده‌ است‌.

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter