گروه انتشاراتی ققنوس | رویارویی فکری ایران با مدرنیت
 
220,000 تومان
Download summary

رویارویی فکری ایران با مدرنیت

وظیفه اصلی این پژوهس دوگانه است: نخست،‌ بررسی مفهوم وپدیده مدرنیت درمتن غربی وجهانی آن؛ ودوم، بررسی رویارویی فکری وفرهنگی ایران با مدرنیت ازنیمه قرن نوزدهم تاکنون.
Book specifications
Writer فرزین وحدت
Translator مهدی حقیقت‌خواه
Book Length 367
Book Size رقعی
سال چاپ اول 1382
Nr of Edition 6
First Edition 1402
Book Cover Type شومیز
ISBN 9789643114596
Weight(gr) 329
دانلود خلاصه کتاب /Content/Images/uploaded/90524101.pdf
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

مرداد1332 آغاز شد. براین اساس ، می توان بسیاری ازتحلیل ها رادرمورد ایران ازسال 1357 به بعد گلایه هایی دانست برناکامی ایران در همراهی با نیرو های مدرنیت ونهادهای دموکراسی. این پژوهش، برای تحلیل فرایند دیالکتیکی رویارویی فکری وفرهنگی ایران با مدرنیت، گفتمان های اجتماعی- سیاسی گوناگونی راکه ازنیمه دوم قرن نوزدهم درآن جا پدیدار شده اند وهمبستگی آن ها را باگفتمان وشرایط مدرنیت درکانون توجه قرار می دهد. ازاین رو وظیفه اصلی این پژوهس دوگانه است: نخست،‌ بررسی مفهوم وپدیده مدرنیت درمتن غربی وجهانی آن؛ ودوم، بررسی رویارویی فکری وفرهنگی ایران با مدرنیت ازنیمه قرن نوزدهم تاکنون.

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter