گروه انتشاراتی ققنوس | روان شناسی و کار
 
2,200 تومان

روان شناسی و کار

هنگامی که برای اولین بار با شخصی آشنا می‌شویم، دوست داریم بدانیم که وی به چه فعالیتی مشغول است. چرا که در فرهنگ غربی‌ها کار یا مشغولیتی که در مقابل آن پول دریافت می‌شود نقشی اساسی در تعیین هویت افراد بزرگسال دارد. کتاب «روان‌شناسی و کار» ضمن تعریف کار به الگوهای اشتغال، ارتباط اشتغال و آموزش، اهمیت کار برای فرد، انگیزش در کار و… پرداخته است. ققنوس امتیاز این کتاب 240 صفحه‌ای را از انتشارات راتلج انگلستان خریده است.
Book specifications
Writer کریستین هادسن
Translator شهرام‌ نقش‌ تبریزی‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1385
ISBN 964-311-607-7
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

هنگامی که برای اولین بار با شخصی آشنا می‌شویم، دوست داریم بدانیم که وی به چه فعالیتی مشغول است. چرا که در فرهنگ غربی‌ها کار یا مشغولیتی که در مقابل آن پول دریافت می‌شود نقشی اساسی در تعیین هویت افراد بزرگسال دارد. کتاب «روان‌شناسی و کار» ضمن تعریف کار به الگوهای اشتغال، ارتباط اشتغال و آموزش، اهمیت کار برای فرد، انگیزش در کار و… پرداخته است. ققنوس امتیاز این کتاب 240 صفحه‌ای را از انتشارات راتلج انگلستان خریده است.

 

مطالعه بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter