گروه انتشاراتی ققنوس | رنگ‌ها و طبیعت‌ شفابخش‌ آن‌ها
 
400 تومان

رنگ‌ها و طبیعت‌ شفابخش‌ آن‌ها

با خواندن‌ این‌ کتاب‌ از تأثیر نیروی‌ رنگ‌ها در زندگی‌ سود ببرید: زندگی‌ای‌ سرشار از نشاط‌ داشته‌ باشید، به‌ تعادل‌ جسمی‌، روحی‌ و روانی‌ برسید، دیدی‌ آگاهانه‌ نسبت‌ به‌ رنگ‌ها داشته‌ باشید و از شفابخشی‌ آن‌ها بهره‌ ببرید،
Book specifications
Writer کلاوس‌ برندفلمار
Translator شهناز آذرینوش‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1376
ISBN 964-311-101-6
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
با خواندن‌ این‌ کتاب‌ از تأثیر نیروی‌ رنگ‌ها در زندگی‌ سود ببرید: زندگی‌ای‌ سرشار از نشاط‌ داشته‌ باشید، به‌ تعادل‌ جسمی‌، روحی‌ و روانی‌ برسید، دیدی‌ آگاهانه‌ نسبت‌ به‌ رنگ‌ها داشته‌ باشید و از شفابخشی‌ آن‌ها بهره‌ ببرید، با تمرین‌ نقاشی‌ و روش‌های‌ دیگر رنگ‌درمانی‌ آن‌ها را به‌ وضوح‌ حس‌ کنید. با خواندن‌ این‌ کتاب‌ از تأثیر نیروی‌ رنگها در زندگی‌ سود ببرید:زندگی‌ سرشار از نشاط‌ داشته‌ باشید.به‌ تعادل‌ جسمی‌، روحی‌ و روانی‌ برسید.دیدی‌ آگاهانه‌ نسبت‌ به‌ رنگها داشته‌ باشید و از شفابخشی‌ آنها بهره‌ ببرید.با تمرین‌ نقاشی‌ و روشهای‌ دیگر رنگ‌درمانی‌ مانند تمرکز بر رنگها و تابش‌ نور رنگی‌، آنها را بوضوح‌ حس‌ کنید
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter