گروه انتشاراتی ققنوس | رفتارهای‌ اجتماعی‌ کودکان‌
 
1,500 تومان

رفتارهای‌ اجتماعی‌ کودکان‌

نانسی‌ آیزنبرگ‌، در این‌ کتاب‌ به‌ جای‌ پرداختن‌ به‌ رفتارهای‌ ضد اجتماعی‌، به‌طور جدی‌ به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ روند تقویت‌ حس‌ مهربانی‌ و دلسوزی‌ در کودکان‌ می‌پردازد و بدین‌ ترتیب‌ درک‌ و آگاهی‌ ما را نسبت‌ به‌ خمیره‌ اخلاقی‌ کودکان‌ افزایش‌ می‌دهد.
Book specifications
Writer نانسی آیزنبرگ
Translator بهار ملکی‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 2
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1384
ISBN 964-311-224-1
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

کتاب‌ رفتارهای‌ اجتماعی‌ کودکان‌، گزارشی‌ از آخرین‌ و جدیدترین‌ یافته‌ها در مورد انگیزه‌، سیر تکاملی‌ و انجام‌ رفتارهای‌ معین‌ اجتماعی‌ در موقعیت‌های‌ مختلف‌ است‌. از جمله‌: چه‌ زمانی‌ برای‌ اولین‌ بار رفتار «مُعین‌ اجتماعی‌»، به‌ خصوص‌ رفتاری‌ نوعدوستانه‌ از کودک‌ سَر می‌زند؟ چگونه‌ رفتارهایی‌ چون‌ کمک‌، تسهیم‌ و آرام‌ کردن‌ دیگران‌ همراه‌ با افزایش‌ سن‌ در کودک‌ تکامل‌ می‌یابد؟ چرا برخی‌ از کودکان‌ نسبت‌ به‌ سایرین‌ دلسوزترند؟ آیا تفاوت‌ در رفتارهای‌ «مُعین‌ اجتماعی‌» کودکان‌ ناشی‌ از عوامل‌ ارثی‌، چگونگی‌ پرورش‌ آنان‌، یا متأثر از هر دو عامل‌ است‌؟ آیا والدین‌ و مربیان‌ می‌توانند با در پیش‌ گرفتن‌ اقداماتی‌ آگاهانه‌ در جهت‌ القای‌ انگیزه‌های‌ نوعدوستانه‌ و نیز آموزش‌ رفتارهای‌ دلسوزانه‌، تمایل‌ به‌ انجام‌ رفتارهای‌ معین‌ اجتماعی‌ را در کودکان‌ افزایش‌ دهند؟ نانسی‌ آیزنبرگ‌، در این‌ کتاب‌ به‌ جای‌ پرداختن‌ به‌ رفتارهای‌ ضد اجتماعی‌، به‌طور جدی‌ به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ روند تقویت‌ حس‌ مهربانی‌ و دلسوزی‌ در کودکان‌ می‌پردازد و بدین‌ ترتیب‌ درک‌ و آگاهی‌ ما را نسبت‌ به‌ خمیره‌ اخلاقی‌ کودکان‌ افزایش‌ می‌دهد.

 

دانلود بخشی از کتاب 

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter