گروه انتشاراتی ققنوس | راهنمای آرایش ومراقبت ازپوست
 
21,000 تومان

راهنمای آرایش ومراقبت ازپوست

(( راهنمای آرایش ومراقبت ازپوست))، منبعی است معتبر ومطابق باجدید ترین پیشرفت های علمی درزمینه دانش زیبایی پوست ومراقبت ازآن.
Book specifications
Writer رابرت باران
Translator دکتر ماندانا عطارزاده
Book Size -
Nr of Edition 3
First Edition 1393
ISBN 978-964-311-434-3
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

افزایش روز افزون مراکز مراقبت های پوست، دسترسی به کتاب مرجعی معتبر رادر زمینه علم زیبایی پوست ضروری می سازد، مرجعی که علاوه برمعرفی امکانات وسیع درمانی ومراقبتی موجود وافزایش اطلاعات مخاطبان،پاسخگوی سوالات نیز باشد. کتاب (( راهنمای آرایش ومراقبت ازپوست)) که توسط معتبر ترین متخصصان پوست وزیبایی تالیف شده است. تلاشی است درجهت پاسخ به این نیاز. زبان ساده، اطلاعات وسیع زمینه ای ونگرش علمی کتاب رانه تنها برای متخصصان ، بلکه برای عموم علاقمندان مفید ساخته است. (( راهنمای آرایش ومراقبت ازپوست))، منبعی است معتبر ومطابق باجدید ترین پیشرفت های علمی درزمینه دانش زیبایی پوست ومراقبت ازآن.

 

مطالعات بخشی از کتاب

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter