گروه انتشاراتی ققنوس | راهنمای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در آموزش‌ و پرورش‌
 
1,400 تومان

راهنمای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در آموزش‌ و پرورش‌

برای‌ جلب‌ توجه‌ و هدایت‌ برنامه‌ریزان‌ به‌ سوی‌ بررسی‌ زمینه‌ مراحل‌ و عوامل‌ موثر بر برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و چگونگی‌ کاربرد آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ نیروی‌ انسانی‌، می‌تواند فرایند انتخاب‌ اهداف‌ و تعیین‌ جهات‌ مورد نظر و چگونگی‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ها را روشن‌ کند.
Book specifications
Writer شرلی‌ د. مک‌ کیون‌
Translator محمد حسین‌ یارمحمدیان‌
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition 1
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1382
ISBN 964-311-046
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details
این‌ کتاب‌ با توجه‌ به‌ تلاش‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ و هدایت‌ برنامه‌ریزان‌ به‌ سوی‌ بررسی‌ زمینه‌ مراحل‌ و عوامل‌ موثر بر برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و چگونگی‌ کاربرد آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ نیروی‌ انسانی‌، می‌تواند فرایند انتخاب‌ اهداف‌ و تعیین‌ جهات‌ مورد نظر و چگونگی‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ها را روشن‌ کند. همچنین‌ با ارائه‌ بحث‌ مدیریت‌ و رهبری‌ استراتژیک‌ در بهره‌گیری‌ از امکانات‌ و ابزارها و الزاماتی‌ که‌ برای‌ توسعه‌ سازمان‌ ضروری‌ است‌، به‌ برنامه‌ریزان‌ و مدیران‌ به‌طور موثر کمک‌ می‌کند.
Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter