گروه انتشاراتی ققنوس | دیوان‌ تئاترال‌
 
800 تومان

دیوان‌ تئاترال‌

.. و فکر می‌کنم‌ اگر نظامی‌ گنجوی‌ در منظومه‌ خسرو و شیرین‌، در آن‌ متن‌ سفارشی‌ سراسر مداهنه‌ به‌ سلام‌ تنها هنرمند قصه‌هایمان‌ جوابی‌ بایسته‌ داده‌ بود
Book specifications
Writer محمود استاد محمد
Translator ندارد
Book Length 0
Book Size -
Nr of Edition -
Circulation -
وضعیت چاپ -
First Edition 1380
ISBN 964-311-365-5
Book Cover Type -
Manufacturer Qoqnoos Publishing
Details

... و فکر می‌کنم‌ اگر نظامی‌ گنجوی‌ در منظومه‌ خسرو و شیرین‌، در آن‌ متن‌ سفارشی‌ سراسر مداهنه‌ به‌ سلام‌ تنها هنرمند قصه‌هایمان‌ جوابی‌ بایسته‌ داده‌ بود، زار سال‌ بعد از نظامی‌، اخوان‌ ثالث‌ مجبور نمی‌شد که‌ بموید و بگوید: «سلامت‌ را نمی‌خواهند پاسخ‌ گفت‌...» زمان‌ وقوع‌ اتفاِ دیوان‌ تئاترال‌ از دوره‌ خسرو پرویز است‌ تا عصر گفتمان‌، و در این‌ میان‌ می‌خواهد بگوید: «فرهاد پیکرتراش‌، آن‌ هنرمند کوه‌کن‌ شده‌، هرگز عاشق‌ شیرین‌ نبوده‌ است‌.» از مقدمه‌ مولف

Write your own review about this book
  • Only registered users can write reviews
Newsletter